Professioneel en betaalbaar

Webdesign

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze website wordt beheerd door Compleet Online

Compleet Online Webdesign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Compleet Online, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Compleet Online verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

 -  Uw voor- en achternaam
 -  Uw telefoonnummer
 -  Uw mailadres

Waarom Compleet Online deze gegevens nodig heeft

Compleet Online verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is, of om u per e-mail of per post te kunnen benaderen. Daarnaast kan Compleet Online uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Compleet Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Compleet Online verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Compleet Online gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.  Deze informatie gebruikt Compleet Online om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Compleet Online. Compleet Online zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Compleet Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Compleet Online is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Trentstraat 38
5741 ST  Beek en Donk
Telefoon: 031 (6) 128 099 68
E-mailadres : info@compleet-online.nl