Dit is de privacyverklaring van website : www.compleet-online.nl

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze website wordt beheerd door Compleet Online

Persoonsgegevens die wij verwerken

Compleet Online Webdesign kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Compleet Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om u te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is zodat wij onze dienstverlening uit kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Compleet Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden uw gegevens gedeeld?

Compleet Online verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Compleet Online gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.  Deze informatie gebruiken we om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Compleet Online. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Compleet Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Compleet Online is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Trentstraat 38
5741 ST  Beek en Donk
Telefoon: 031 (6) 128 099 68
E-mailadres : info(at)compleet-online(dot)nl

 

Onze nieuwsbrief in jou mailbox?